Dítě v nás

Motto: „Vyrůstat spolu s dětmi.“

Jsme průvodci svých dětí. Přišly k nám, aby zde v rodině získaly zkušenost a vytvořily v sobě hodnotový systém pro další vývoj v lidském společenství. Láska a starost o ně nás nutí zamýšlet se nad společnou cestou. Pojďme tedy! Prožijme si rytmus a důvěru prenatálního období, pozastavme se nad hloubkou přirozenosti a vědomým prožitkem porodu, uchopme první týdny nového života a ubírejme se dál do magického věku 3 – 6 let, podpořme vývoj dětí v období školní docházky až přes pubertu. Na tomto semináři se zabýváme skutečnými životními příběhy našich dětí v konfrontaci se svým vnitřním dítětem, které nás někdy zaskočí a znejistí. Snažíme se je pochopit a prožít tak, aby se v celé rodině obnovila láska.

Dítě, které se narodilo do rodiny, v sobě nese celý systém rodu a zrcadlí nám naši vlastní osobnost a vzorce v rodině zažité. Můžeme uvidět tyto rodové strategie, pracovat s nimi a tím ulehčit život dítěti i sobě.

 

Seminář je určen: Pro rodiče a prarodiče, pro budoucí rodiče a pro všechny, kteří pracují s dětmi.
Časový rozvrh semináře: sobota 9:00 – 17:00 hodin
Termíny: viz. Kalendář seminářů
Způsob platby: viz. Způsob platby
Přihláška: E-mailem nebo telefonicky viz. Kontakt
Plakát: viz. Ke stažení