Žít radostí

Motto: „Moje láska není závislá na vnějších událostech. Vnější události jsou odrazem mé lásky.“

Láska, radost a síla jsou základní esence života. Prožíváním a uvědoměním si strachů, zlostí, bolestí i křivd máme možnost otevřít i opačný pól – pól klidu a laskavosti, radosti i otevřenosti, harmonie a bdělosti – pól, který nás motivuje do dalších všedních dnů.
Co udělat pro nalezení vnitřního světa? Jak pracovat na zlepšení vztahů se svými blízkými? Jak zacházet se svým strachem a bolestí? Jak se napojit na vyšší vibrace a prožívat mír v sobě?

Tento seminář je zaměřený na meditaci a mentální práci.

Uvědomíme si oba světy – vnější i vnitřní – tak, aby se nám staly oporou při prožívání životních zkušeností. Pojďme společně vědomě prožívat celistvost a radost našich životů.

 

Seminář je určen: Všem, kteří se chtějí naučit vstupovat do niterných hladin a mentálně pracovat.
Časový rozvrh semináře: sobota 9:00 – 17:00 hodin
Termíny: viz. Kalendář seminářů
Způsob platby: viz. Způsob platby
Přihláška: E-mailem nebo telefonicky viz. Kontakt
Plakát: viz. Ke stažení